Smart Industries – svenska – Nexer
Skip to content

smart industries

digitalisera produktionscykeln

De flesta industriföretag står i startgroparna eller är redan igång. Fullt medvetna om att en digitalisering av verksamheten ökar effektivitet och tillväxt – vare sig det rör tillverknings- anläggningar, leveransflöden, byggnader eller infrastruktur. Men, vad innebär detta i praktiken? Hur implementeras den nya teknologin? Och vad betyder det för företagets kultur och arbetssätt?

smart industries

vikten av ett helhetsperspektiv

För att behålla konkurrenskraften utforskar många företag ”Industrial Internet of Things” (IIoT). De möjligheter som uppstår när smarta sensorer utbyter data med andra sensorer, exempelvis i en produktionslinje. Där data-drivna insikter kan leda till ökad skalbarhet och bättre resultat.

Nexer stöder er genom hela förändringsarbetet. Från att mappa affärsbehov och definiera den strategiska inriktningen till att sjösätta det digitala ekosystemet. Vi jobbar tillsammans med er för att skapa en agil och innovativ kultur som välkomnar förändring. Utvinner datadrivna insikter som stöder verksamhetens styrning och ledning. Analyserar, råder och finjusterar allt från upphandling till slutleverans.

SMART INDUSTRIES

DEN SMARTA KOMMUNEN

Vattenskador i fastigheter och översvämningar i dagvattensystem och rör är exempel som kostar kommuner hundratusentals kronor om året, helt i onödan.

Med tjänsten Den Smarta Kommunen hjälper vi dig att få full kontroll över din kommuns underhåll, helt automatiserat. Små enkla sensorer placeras runt om i din kommun och skickar proaktiva meddelanden direkt till din dator eller mobil när något behöver åtgärdas eller kräver underhåll. Till exempel när det är dags att rensa en dagvattenbrunn, laga en vattenläcka, eller när du behöver skicka personal för att vattna din kommuns parker och trädgårdar. På så vis ligger du alltid steget före och kan spara både kostnader och tid som läggs på underhåll. Smidigt va?

smart industries

integrering av it/ot

Allt fler företag väljer att koppla samman informationsteknik (OT) och operativteknik (OT). Ett viktigt steg för att kunna analysera prestanda, inneboende risker och vidta förebyggande åtgärder. Nexer hjälper till att skapa en modulär och skalbar arkitektur som stöttar integreringen. Med hjälp av API:er, världsledande partners och öppna plattformar för utvecklare väljer vi de lösningar som bäst möter era behov. Allt för att underlätta implementering, underhåll och nya arbetssätt.

Denna tjänst omfattar: Rådgivning kring digital transformation, Affärsrådgivning, Data- & teknisk analys, Affärsprocesshantering, Informationshantering, Cybersäkerhet och Systemintegration.

smart industries

öppna data – den nya oljan

För att dra nytta av digitaliseringen behöver varje företag en datavision. Som beskriver hur era rådata kan lyfta lönsamhet, tillväxt och hållbarhet. Det handlar om att identifiera rätt data till kärnprocesserna, strukturera datadomänen och skapa en datadriven kultur. Kort sagt, öppna upp för ökad synlighet och gemensamma realtidsdata, parallellt med ökad transparens och effektivitet. Vi hjälper er att lämna det gamla “silosystemet” och övergår till en gemensam datakälla. Så att alla inblandade har samma information om verksamheten och fattar beslut baserade på samma underlag.

Denna tjänst omfattar: Rådgivning kring digital transformation och automation, Affärsprocessutveckling, Business Intelligence & Analys, Uppkoppling, Molntjänster

smart industries

prototyping smart industries

Industri 4.0 har radikalt förändrat och effektiviserat den traditionella tillverkningsindustrin med hjälp av uppkoppling, dataanalys och automation. Inte minst har industrin haft stor nytta av att produktutvecklingen har förenklats betydligt. Detta är ett av Nexers expertområden. Vi hjälper till att skapa en prototypdriven utvecklingsmiljö, där simuleringar och virtuella prototyper snabbt identifierar såväl utmaningar som möjligheter.

Denna tjänst omfattar: Kapacitetsutvärdering, Rådgivning och strategier för digital transformation & kundupplevelser, Utbildnings- och Förändringsledning, Agila arbetssätt, Prototyptjänster, Kravhantering, Tjänstedesign och Affärsmodellering.

våra tjänster

– Digital transformation agents
– Transformation program management
– Affärs- och organisationsutveckling
– Uppkoppling och implementering
– Automatisering av industri & logistik
– Digitalisering av fastigheter
– Interim R&D
– Underhåll & Support

Är du redo att starta något nytt?
Gunnar Riegertz
Sales Manager

+46 709 76 16 16
gunnar.riegertz@nexergroup.com

contact person